Robert Baden-Powell Alapítvány

Név: Robert Baden-Powell Alapítvány
Adószám: 18344635-1-03
Bankszámla: 10402506-50526765-72651003 (K&H Bank Zrt.)
Tevékenység: A kecskeméti 121. Dr. Vetéssy Géza Cserkészcsapat munkájának támogatása, az ifjúság lelki, testi, szellemi nevelését segítő alkalmak szervezése, továbbá eszközök beszerzése, kirándulások támogatása, valamint a létesítendő csapattábor fenntartása. Az arra rászorulóknak ösztöndíj biztosítása.
Céljaink: Alapítványunk célja, hogy a cserkészet által a fiatalok számára olyan életformát és életmodellt adjon át, melynek köszönhetően értékes és boldog életet élhetnek, egyszerre megélve a személyes fejlődést és a közösségi élményt. A cserkészet önkéntes, politikamentes és vallásos ifjúságnevelő mozgalom, melynek alapelve a kötelességteljesítés Isten, embertársaink és önmagunk iránt. Alapítványunk ezt az ifjúságnevelő munkát végzi, melynek célja, hogy a magyarországi cserkészmozgalom küldetésével összhangban a társadalom számára életrevaló, elkötelezett, felelős és egészséges polgárokat neveljen, akiknek fontos, hogy önmagukat folyamatosan fejlesztve Isten felé növekedjenek. Mindezt a cserkészet saját nem-formális nevelési módszerével, a cserkészmódszerrel végezzük.

SZJA 1%

Támogassa munkánkat személyi jövedelemadója 1%-ával!

Önnek semmibe nem kerül, cserkészeinknek viszont sokat jelent.

Adószám: 18344635-1-03

Kuratórium

Kis Martin(elnök)
Hodánics Tamás
Rostás Anna
Szabó Zsuzsanna
Varjú Barnabás

Küldetés

A Robert Baden-Powell Alapítványt a 90 éves múltra visszatekintő, több mint 20 éve újraindult 121. Dr. Vetéssy Géza cserkészcsapat támogatására hozták létre a cserkészcsapat egykori tagjai azzal a céllal, hogy az alapítvány támogassa és segítse a cserkészcsapat ifjúságnevelő munkáját. Ennek az ifjúságnevelő munkának célja, hogy a magyarországi cserkészmozgalom küldetésével összhangban, a társadalom számára életrevaló, elkötelezett, felelős és egészséges polgárokat neveljünk, akiknek fontos, hogy önmagukat folyamatos nevelve Isten felé növekedjenek. Mindezt saját nem-formális nevelési módszerünkkel, a cserkészmódszerrel végezzük. A cserkészet ezt a lehetőséget 7 éves kortól mindenkinek nyújtja, aki nyitott elveinkre és közössége életében tevékenyen részt szeretne vállalni. A 121. Dr. Vetéssy Géza cserkészcsapat újjá alakult formában több mint 20 éve végzi ezt a munkát.

A cserkészet meghatározása szerint önkéntes, politikamentes, vallásos ifjúságnevelő mozgalom, melynek alapelvei az Isten, embertársaink és önmagunk iránti kötelességteljesítés. De számunkra, a 121. Dr. Vetéssy Géza cserkészcsapat tagjai számára ennél többet jelent a cserkészet. Nekünk a cserkészet közösség és életforma. Olyan közösség, amelyhez jó tartozni, és olyan életforma, amely által hasznos és boldog életet élhetünk.

Rendszeres őrsi gyűléseinken, évközi programjainkon és a táborokban a cserkészet értékrendjével összhangban a cserkészmódszer segítségével törekszünk arra, hogy életrevaló fiatalokat neveljünk. Ennek köszönhetően az elmúlt 20 évben cserkészcsapatunk évről-évre növekedett, jelenleg csapatunk közel 200 tagot számlál.

Ahhoz, hogy ennyi fiatalnak tudjunk hasznos és értékes programokat biztosítani, fokozottan támogatjuk tagjaink vezetőképzéseit, törekszünk arra, hogy a cserkészcsapat környezete, az egyházközség, az iskolák és a város megismerje munkánkat, és azon fáradozunk, hogy cserkészeink lelki-szellemi fejlődéséhez a lehető legjobb tárgyi feltételeket biztosítsuk. Emellett kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a cserkészet mindenki számára elérhető legyen, ezért törekszünk arra, hogy a szociálisan hátrányosabb helyzetű cserkészeinket segítsük.

E célok megvalósításáért dolgoznak és működnek együtt a cserkészcsapat vezetői a fenntartó Kecskeméti Református Egyházközséggel, és a Robert Baden-Powell Alapítvány ezt a tevékenységet támogatja minden rendelkezésre álló eszközével.

Élmény. Érték. Közösség.